การดูแลรักษาเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ในผู้ป่วยโรคเบาหวานนั้นมักจะประสบกับปัญหาการเป็นแผลที่เท้าหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดแผลที่เท้าสูงและสามารถที่จะรักษาให้หายได้ยาก ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าหลอดเลือดและเส้นประสาทต่างๆได้รับความเสียหาย เพราะออกซิเจนที่ที่เคยมาหล่อเลี้ยงเส้นเลือดและเส้นประสาทเหล่านี้ …