เสื้อผ้าแฟชั่นรับลมร้อน เปิดเผยความเซ็กซี่

นี่ก็เข้าสู่ช่วงหน้าร้อนของประเทศไทยแล้วนะคะ ช่วงนี้เกือบทุกๆชาดหาดทะเลไทยนั้นก็คราคร่ำไปด้วยผู้คนมากมาย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ …