ไฮบริทในรถยนต์คืออะไร

ในยุคที่มั่วโลกร่วมกันรณรงค์ในการรักษาพลังานนั้น ไม่ว่าจะเป็นทางด้านใดก็ตาม เช่นการประหยัดไฟฟ้า …