Tag Archives: ประเภทหนัง

การดูหนัง มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตจริงหรือไม่!

หนังแต่ละประเภท ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตได้อย่างไร?

สำหรับใครบางคน การดูหนังถือเป็นสื่อมีเดียเพื่อความบันเทิงเท่านั้น สำหรับบางคนชอบดูเพราะต้องการค้นพบแง่คิดบางอย่าง ที่จะนำไปสู่การพัฒนาตนเอง สำหรับบางคนหนังได้จุดประกายความฝันให้พวกเค้า

การเลือกประเภทหนังจึงมีส่วนเป็นอย่างมากที่จะส่งเสริมแนวคิดของแต่ละคน หากถามว่ามีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตจริงหรือไม่ ตอบได้ว่ามี

แต่ไม่ใช่หนังทุกประเภท และขึ้นอยู่กับว่ามันสร้างแรงบันดาลใจ เติมไฟให้คุณได้ไหม เรามาดูกันว่าหนังแต่ละประเภท ส่งผลต่อการใช้ชีวิตได้อย่างไร

ภาพยนตร์นิยายวิทยาศาสตร์

Sci fi

บางครั้งการดูภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ค่อนข้างเกินหลักความจริงไปบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของเทคโนโลยีดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ แต่มันอาจเกิดขึ้นจริง ตัวอย่างเช่นสมาร์ทโฟนในหนังยุคปี 1900 ซึ่งไม่มีอยู่จริง สุดท้ายมันถูกสร้างขึ้นโดย Steve Jobs ซึ่งสิ่งต่าง ๆ กลายเป็นปริศนา ให้เราค้นหากฏฟิสิกส์ต่าง ๆ เพื่อค้นหาคำตอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น การทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เหมาะสำหรับนักเรียนวิทยาศาสตร์ หรือคนที่ชอบเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีไอที เพราะภาพยนตร์จะทำให้พวกเขารู้ว่าจะถามคำถามและหาคำตอบจากสิ่งที่เกิดขึ้น

 …